Zeolit

Title: Zeolit
Authors: Hoàng, Thị Minh Thảo
Keywords: Cấu trúc tinh thể zeolit;Mỏ khoáng và công dụng của zeolit
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18924

Zeolit là nhóm các khoáng vật alumosilicat của một số kim loại có công thức chung là Me2/xO.Al2O3.nSiO2.mH2O, trong đó Me là kim loại kiềm như Na, K (x=1) hoặc kim loại kiềm thổ như Ca, Mg... (x=2). Zeolit được hình thành do biến đổi các đá núi lửa hoặc đá giàu felspat ở nhiệt độ thấp (thường dưới 250oC). Chúng cũng được hình thành khá phổ biến trong các lỗ hổng đá basalt (do quá trình thành đá hoặc biến đổi nhiệt dịch). Một số loại zeolit hình thành trong quá trình thành đá và biến chất mức độ thấp, tạo nên các mỏ có giá trị kinh tế. Hiện nay có khoảng 48 loại zeolit được biết đến trong tự nhiên và khoảng 150 loại zeolit đã được tổng hợp. Tinh thể zeolit có dạng khung là liên kết giữa các tứ diện theo cả 3 chiều trong không gian, tạo thành các khoang trống, do vậy mà zeolit xốp. Các ô hoặc kênh trống này thường chứa nước hoặc cho phép các ion hoặc phân tử đi qua. Vì vậy, zeolit có khả năng trao đổi hoặc phân tách cation và phân tử đối với môi trường xung quanh, chẳng hạn chabazit có thể tách khí carbonic khỏi methan trong khí ga hình thành từ các bãi chôn thải.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Địa hình đáy đại dương

Định tuổi tương đối của đá

Đứt gãy địa chất