Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Khoáng sản kim loại

Title: Khoáng sản kim loạiAuthors: Vũ, Chí HiếuKeywords: Khoáng sản kim loại sắt và hợp kim sắt: Fe,Mn, Cr, V, Ni, Co, Mo, W;Khoáng sản kim loại cơ bản: Cu, Pb, Zn Sn, Sb, Hg, Bi;Khoáng sản kim loại nhẹ: Al, Ti;Khoáng sản kim loại quý: Au, Ag, nhóm Pt;Khoáng sản đất hiếmIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Khoáng sản kim loại bao gồm các loại khoáng sản dùng để luyện ra các kim loại hoặc hợp kim của chúng. Dựa vào thành phần, tính chất và giá trị sử dụng, chia ra: Khoáng sản kim loại sắt và hợp kim sắt Fe, Mn, Cr, V, Ni, Co, Mo, W; Khoáng sản kim loại cơ bản Cu, Pb, Zn, Sn, Sb, Hg, Bi; Khoáng sản kim loại nhẹ Al (bauxite), Ti: Khoáng sản kim loại quý Au, Ag, nhóm Pt; Khoáng sản kim loại loại hiếm, đất hiếm và phân tán Li, Be, Ta, Nb, Zr, Gf, Rb, Cs, In, Ga, Ge, Se, Te, Re, Tl; Khoáng sản kim loại loại phóng xạ U, ThDescription: tr. 1140 - 1147URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18541Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)