Bài đăng

Tái chuẩn hóa bằng phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9130
Trình bày các giản đồ phân kỳ một vòng: S-matrận và giản đồ Feynman, hàm Green và hàm đỉnh, bậc hội tụ của giản đồ Feynman. Tách phân kỳ trong giản đồ một vòng bằng phương pháp điều chỉnh thứ nguyên: giản đồ phân cực photon, giản đồ năng lượng riêng của electron, hàm đỉnh bậc ba, đồng nhất thức Ward –Takahashi. Phân tích tái chuẩn hóa điện tích và khối lượng trong tái chuẩn hóa điện tích, khối lượng, giản đồ một vòng trong QED.

Nghiên cứu bức xạ microlaser từ vật liệu ZnO cấu trúc nano

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22971
Tìm hiểu cơ chế tạo thành và nghiên cứu tính toán lý thuyết hiệu ứng microlaser trong môi trường bất trật tự. Nghiên cứu cơ chế tạo thành các microlaser do giảm hãm quang học trong môi trường bất trật tự dựa trên lý thuyết định xứ của Anderson. Chế tạo các vật liệu nanô ZnO có cấu trúc nanô thích hợp để tạo thành các microlaser. Tiến hành thực nghiệm đo đạc các thuộc tính quang học của vật liệu chế tạo được. Xây dựng thiết bị quang phổ học laser để khảo sát bức xạ microlaser. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu phương pháp kích thích và khả năng phát bức xạ microlaser từ vật liệu ZnO

Khảo sát phổ Raman tăng cường bề mặt trên các hạt nano kim loại quý

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9314
Tổng quan về tán xạ raman tăng cường bề mặt. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp ăn mòn laser; phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM); hệ thu phổ tán xạ Raman (nguồn kích thích, hệ thu phổ tán xạ Raman LABRAM-1B; hóa chất dùng trong nghiên cứu SERS). Tìm hiểu các phương pháp chế tạo cấu trúc nano kim loại trong nghiên cứu khảo sát SERS. Đưa ra kết quả thực nghiệm: chế tạo các hạt nano vàng, bạc, đồng và platin bằng phương pháp ăn mòn laser trong ethanol; phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt của R6G hấp thụ trên các hạt nano kim loại.

Thiết bị phát hiện thăng giáng từ trường nhỏ

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9436
Nghiên cứu tổng quan về một số nguyên lí chuyển đổi tín hiệu điện – từ và về một số loại sensor đo từ trường. Nghiên cứu hoạt động, khảo sát các khối chức năng của thiết bị phát hiện thăng giáng từ trường nhỏ, do trường Đại học Khoa học Tự nhiên chế tạo. Đồng thời dùng thiết bị này đo đạc, đánh giá sự thăng giáng từ trường của Trái Đất. Nghiên cứu một số giải pháp làm giảm tạp nhiễu, nâng cao tỷ số S/N. Trong đó phương pháp xử lý tín hiệu bằng kỹ thuật Sampling and Hold (phương pháp Boxcar) được làm rõ. Mô phỏng hoạt động của một số khối chức năng trong thiết bị bằng phần mềm Matlab, Mô phỏng phương pháp Boxcar, đề xuất mạch Boxcar lấy mẫu tại hai thời điểm (Boxcar hai kênh).

Nghiên cứu, chế tạo ZnS:Mn từ axit thioglycolic, axetat Zn, Mn bằng phương pháp thủy nhiệt và khảo sát phổ phát quang của chúng

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9309
Tổng quan về cấu trúc tinh thể ZnS, cấu trúc vùng năng lượng của tinh thể ZnS, hấp thụ trong tinh thể, cơ chế phát quang, phổ hấp thụ, phổ kích thích và phổ phát quang của ZnS và ZnS:Mn. Nghiên cứu một số phương pháp chế tạo ZnS, ZnS:Mn và thiết bị thực nghiệm: phương pháp chế tạo ZnS:Mn; những thiết bị thực nghiệm (hệ chế tạo mẫu, hệ đo phổ X-Ray, nguồn kích thích phổ phát quang, hệ thu phổ phát quang bằng máy quang phổ cách tử đa kênh MS-257 dùng kỹ thuật CCD, hệ thu phổ kích thích và phổ phát quang). Đưa ra kết quả thực nghiện: quy trình chế tạo bột nano ZnS:Mn bằng phương pháp thủy nhiệt; tính chất cấu trúc và hình thái bề mặt của bột nano ZnS:Mn; tính chất quang của bột nano ZnS:Mn.

Định tuổi tương đối của đá

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18623
Định tuổi của đá là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác địa chất. Định tuổi của các thể đá trầm tích và magma giúp làm sáng tỏ cấu trúc địa chất của một vùng, một khu vực, đồng thời qua đó nhà địa chất có thể hiểu được lịch sử phát triển địa chất của vùng, của khu vực được nghiên cứu. Có 2 cách định tuổi đá là định tuổi tương đối và định tuổi tuyệt đối. Định tuổi tuyệt đối của đá là xác định tuổi của các thể đá theo độ dài thời gian đã hình thành nên thể đá đó. Phương pháp xác định tuổi tuyệt đối của đá chỉ mới ra đời từ đầu thế kỷ 20, khi khoa học phát hiện đặc tính phân rã của các nguyên tố phóng xạ chứa trong đá (x. Tuổi tuyệt đối). Trong Địa chất học việc định tuổi tương đối của đá đã được chú ý từ thế kỷ 17, khi các nhà địa chất chú ý nghiên cứu địa tầng học. Đó là xác định mối quan hệ già trẻ của của các thể đá với nhau trong một mặt cắt địa chất, một vùng hoặc một khu vực mà không tính độ dài thời gian đã thành …

Thăm dò điện và điện từ

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18625
Thăm dò điện và điện từ, còn được gọi chung là Thăm dò điện hoặc Phương pháp điện, gồm các phương pháp khảo sát trường điện và điện từ tự nhiên và nhân tạo trong vỏ Trái Đất. Việc áp dụng thăm dò điện trước hết dựa vào sự khác biệt về tính chất điện và điện từ của đối tượng khảo sát với môi trường vây quanh. Vật chất dưới mặt đất có nhiều tính chất điện như điện trở suất, hằng số điện môi, thế phân cực, v.v… trong đó điện trở suất được dùng trong khảo sát của rất nhiều phương pháp điện. Phương pháp khảo sát điện trở suất được Conrad Schlumberger (Đại học Mỏ Paris) nghiên cứu và áp dụng từ 1911, từ đó đến nay thăm dò điện đã phát triển nhanh chóng. Trong vài chục năm gần đây phương pháp này đặc biệt phát triển nhờ công nghệ hiện đại trong thu thập số liệu, mô hình hóa và giải thích số liệu. Thu thập số liệu được đổi mới bằng nhiều bộ thu, bổ sung thiết bị mới như từ kế thế hệ mới dựa trên công nghệ siêu dẫn trong đo trường…