Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Quá trình tiến hóa vũ trụ

Title: Quá trình tiến hóa vũ trụAuthors: Nguyễn, Văn PhổKeywords: Sự hình thành quần thể vật chất vũ trụ;Quá trình tiến hóa của vũ trụIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: 3 tr.Abstract: Quá trình tổng hợp hạt nhân chính là quá trình tạo ra các nguyên tố hóa học trong tự nhiên. Toàn bộ lý thuyết tổng hợp hạt nhân được trình bày chi tiết trong công trình của 4 nhà khoa học Burbidge E.M., Burbidge G.R., Fowler W.A. và Hoyle F. (1957) [2] và công trình này được lấy tên là B2FH (lấy theo các chữ cái đầu tiên của họ các tác giả). Sự có mặt của tất cả các nguyên tố hóa học và các đồng vị trong tự nhiên là chứng minh sáng giá nhất cho lý thuyết tổng hợp hạt nhân.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18075

Hệ thống thủy vân số và ứng dụng

Title: Hệ thống thủy vân số và ứng dụngAuthors: Phùng, Thị LanKeywords: Công nghệ phần mềm;Thủy vân;Thủy vân số;Thuật toán;Giấu tinIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 4 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6216Tổng quan về kỹ thuật giấu tin và thủy vân số: Các kiến thức cơ bản về kỹ thuật giấu tin và thủy vân, từ đó chỉ ra thủy vân là một nhánh của giấu tin, mục đích của thủy vân khác hoàn toàn so với mục đích của giấu tin mật và mã hóa, phân tích các hướng ứng dụng quan trọng của thủy vân trong đời thường. Có nhiều môi trường đa phương tiện để thực hiện giấu tin và cũng có chừng đó môi trường để thực hiện thủy vân. Một số thuật toán thủy vân trên ảnh số: trình bày một số thuật toán thủy vân trên các miền đó là miền không gian, miền tần số dựa vào biến đổi Cosine rời rạc DCT - Biến đổi Cosine rời rạc (Discrete Cosine Transform) và miền tần số dựa vào biến đổi sóng nhỏ rời rạc DWT - Biến đổi sóng nhỏ rời rạc (Discrete Wavelet Transform). Xây dựng …

Về cơ chế hình thành những hiện tượng thủy triều phức tạp và độc đáo ở biển Đông

Title: Về cơ chế hình thành những hiện tượng thủy triều phức tạp và độc đáo ở biển ĐôngAuthors: Phạm, Văn HuấnKeywords: Địa chất;Thủy triều;Biển ĐôngIssue Date: 1996Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 33-40URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4448The paper briefly outlines the peculiarities of the tidal regime of Bien Dong and Prdsents a set of free oscillation periods of the basin derived from numerical solving the system of linear equations for ling waves on shallow water. The main attention is paid to the analyzing the relation of the oscillation regime of the sea to it's real border geometry and bed bathymetry and to give the detail explainatins to the peculiarities of tidal regime of the sea such as the domination of the diurnal tide in the sea, the acceleration of the tide range and the differentiation of tide feature in different places of the sea, The changes of the relationship of the major tide constituents along their propagation way from the Pacif…

Về các tay cuốn Devon thuộc họ Atrypidae ở Việt Nam

Title: Về các tay cuốn Devon thuộc họ Atrypidae ở Việt NamAuthors: Nguyễn, Đình HòeKeywords: Địa chất Việt Nam;Địa chất lịch sử;Tay cuốn Devon;Họ AtrypidaeIssue Date: 1988Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 57 - 61URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4439

Địa tầng pecmi trên triat dưới miền Tây bắc Việt nam : Luận án PTS. Địa chất

Title: Địa tầng pecmi trên triat dưới miền Tây bắc Việt nam : Luận án PTS. Địa chấtAuthors: Nguyễn, Văn Chiển, Ngườì hướng dẫn
Phan, Cự TiênKeywords: Triat;Tây Bắc Việt nam;Địa chất;Địa tầng PecmiIssue Date: 1978Publisher: ĐHTH HNAbstract: 161 tr
Kết quả nghiên cứu đã chứng minh đặc điểm phát triển liên tục cuả 2hệ thống pecmi trên và triat dưới với các đặc điểm độc đáo của Tây Bắc Việt nam
Electronic Resources
Luận án PTS. khoa học Địa lý - Địa chất -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1978URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38539

Địa chất y học

Title: Địa chất y họcAuthors: Lê, Thị LàiKeywords: Địa chất;Y học;Địa chất y họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 1028 - 1034URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18177
Địa chất y học là một lĩnh vực khoa học đa ngành (Địa chất, Địa lý, Y học và Y sinh học), nghiên cứu tác động của các vật liệu địa chất, các quá trình địa chất lên sức khỏe con người và hệ sinh thái. Địa chất y học là một lĩnh vực khoa học năng động, là cầu nối giữa Khoa học Trái đất, Sinh Y học và Y tế cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Địa chất y học nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh, nhưng không chữa bệnh Bunnell, 2004). Trên thực tế Địa chất y học đã bắt đầu được hình thành từ thời Hippocrates, thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, khi ông nói: Nếu bạn muốn tìm hiểu về sức khỏe của một cộng đồng nào đó, bạn chỉ cần tìm hiểu chất lượng không khí họ thở, chất lượng nguồn nước sinh hoạt và môi trường nơi họ sinh sống (Hippocrates, 460-377 BC) (Orem et al., 201…

Thế nằm của các đá

Title: Thế nằm của các đáAuthors: Tạ, Trọng ThắngKeywords: Địa chất;Trầm tích;Đá;Địa chất cấu tạoIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 523-529Abstract: Vỏ Trái Đất được tạo thành từ ba loại đá: đá trầm tích, đá magma và đá biến chất.
Mỗi loại đá có đặc điểm về cấu trúc và kiến tạo riêng, rất đặc trưng, các nhà địa chất
cấu tạo gọi là thế nằm của đá. Dưới đây chúng tôi sẽ đi sâu mô tả thế nằm của từng loại đá đó.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17991

Người Việt Nam Bộ từ góc nhìn tôn giáo

Title: Người Việt Nam Bộ từ góc nhìn tôn giáoAuthors: Phan, AnKeywords: Tôn giáo;Việt NamIssue Date: 2008Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Bài viết này, tôi không định hướng vào việc nghiên cứu các tôn giáo của người Việt ở Nam Bộ, mà muốn từ đời sống tôn giáo, góp vào sự nhận diện người Việt Nam Bộ. Người Việt Nam Bộ, ngoài sự thống nhất với các vùng miền trong cả nước, còn có những nét riêng, một tính cách, văn hoá bởi sự ứng xử và thích nghi với vùng đất, không gian sinh tồn mà họ đã lựa chọn, kiếm tìm từ hơn ba thế kỷ qua.Description: 9 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20816

Tập hợp triển vọng dầu khí ( play)

Title: Tập hợp triển vọng dầu khí ( play)Authors: Nguyễn, Trọng TínKeywords: Phát hiện dầu khí;Mỏ dầu khí;Cấu tạo triển vọng dầu khí;Cấu tạo tiềm năng dầu khíIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: 8 tr.Abstract: Tập hợp triển vọng dầu khí bao gồm các mỏ, phát hiện, cấu tạo triển vọng, cấu tạo tiềm năng có chung một đơn vị địa tầng và hệ thống dầu khí trong một bể trầm tích. Phân tích tập hợp triển vọng dầu khí được triển khai trong đánh giá tiềm năng dầu khí bắt đầu vào những năm 80 của thế kỷ trước và đến nay phổ biến rộng rãi ở tất cả các nhà thầu dầu khí. Một bể trầm tích dầu khí có thể có một hoặc nhiều tập hợp triển vọng dầu khí. Đồng thời một tập hợp triển vọng dầu khí có thể được chia ra làm nhiều đơn vị nhỏ hơn: phụ tập hợp triển vọng, phụ thuộc vào mức độ chi tiết của tài liệu và đối tượng thăm dò (xem thêm mục từ “Hệ thống dầu khí”). Trong hoạt động thăm dò, ý nghĩa thực tế quan trọng của việc phân tích tập hợp triển vọng dầu khí là luận cứ khoa học để xây dựng các …

Công tác mẫu trong tìm kiếm và thăm dò

Title: Công tác mẫu trong tìm kiếm và thăm dòAuthors: Đặng, Xuân Phong
Khương, Thế HùngKeywords: Các loại mẫu trong tìm kiếm - thăm dò;Gia công mẫu;Kiểm tra công tác phân tích mẫu;Xác định khoảng cách giữa các mẫuIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Trong thăm dò khoáng sản, để đánh giá chất lượng và tính chất của khoáng sản phải lấy mẫu một cách hệ thống và có tính đại diện. Lấy mẫu để nghiên cứu thành phần vật chất, cấu tạo, kiến trúc, tính chất vật lý, cơ lý, hóa học nhằm đánh giá chất lượng của khoáng sản. Trong mỗi giai đoạn của công tác tìm kiếm - thăm dò, có các loại mẫu khác nhau và số lượng mẫu cần được lấy theo các quy chế.Description: tr. 1909-1913URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18704

Phát triển mỏ và khai thác dầu khí

Title: Phát triển mỏ và khai thác dầu khíAuthors: Nguyễn, Hải AnKeywords: Vỉa dầu khí;Giếng khoan thẩm lượng;Giếng khoan khai thác;Bình tách;Vận chuyển dầu khí;Hệ thống an toàn và điều khiểnIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: 7 tr.Abstract: Phát triển mỏ dầu khí là giai đoạn tiếp theo sau khi cấu tạo đã được khoan thăm dò phát hiện được dầu khí và khoan thẩm lượng xác định cho dòng sản phẩm có giá trị thương mại. Thời điểm của hai giai đoạn này rất gần nhau và có tính liên tục tương đối. Lịch sử ra đời của phát triển mỏdầu khí vào những năm 30 của thế kỷ trước và ngày một hoàn thiện nhờ công nghệ mới. Thông thường, đặc biệt trong bài toán kinh tế, giai đoạn phát triển mỏ và khai thác thử đều có mục đích tương đồng, nhằm xác lập các luận cứ kinh tế kỹ thuật để xây dựng sơ đồ công nghệ khai thác mỏ. Khai thác dầu khí là giai đoạn cuối, thuộc lĩnh vực thượng nguồn trong ngành công nghiệp dầu khí, có nhiệm vụ thu hồi dầu khí với hiệu quả kinh tế tối đa từ các mỏ dầu khí.Khai t…

Felspat

Title: FelspatAuthors: Nguyễn, Thùy DươngKeywords: Cấu trúc tinh thể;Thành phần hóa học;Tính chất vật lý;Nguồn gốc và công dụngIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Các khoáng vật felspat là một trong những thành phần chính của lớp vỏ Trái Đất. Chúng được coi như một hợp phần hữu ích để phân loại các đá magma, nhờ vào sự phổ biến và phong phú về thành phần hóa học. Có thể nói, felspat gần như là nhóm khoáng vật duy nhất có mặt trong hầu hết các thành tạo magma, từ đá siêu mafic đến axit, từ đá có độ kiềm bình thường đến đá kiềm. Ngoài ra, chúng còn là thành phần chính của pegmatit đơn giản, của đá gneis, đá phiến và một số đá biến chất khác. Dựa vào thành phần hóa học, nhóm felspat được chia thành 3 phụ nhóm gồm felspat kiềm (orthoclas, sanidin, microcline, anorthoclas), plagioclas (albit, oligoclas, andesin, labradorit, bytownit, anorthit) và felspat bari (celsi, hyalophan)Description: 5 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18649

Đứt gãy địa chất

Title: Đứt gãy địa chấtAuthors: Chu, Văn NgợiKeywords: Địa chất;Đứt gãy;Kiến tạo;Địa chất cấu tạoIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 551-564URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17997Đứt gãy cũng như khe nứt rất phát triển trong vỏ Trái Đất. Đứt gãy có thể quan sát ở ngoài thực địa với những biểu hiện khác nhau. Tại vách địa hình hoặc vách taluy, ta quan sát thấy các lớp đá bị mất tính liên tục, chúng chuyển dịch tương đối với nhau. Nguyên nhân gây ra hiện tượng đó chính là đứt gãy. Như vậy, đứt gãy biểu hiện dưới dạng phá hủy. Một biểu hiện khác cũng khá phổ biến đó là sự phân bậc địa hình: một bên địa hình cao, tạo vách kéo dài theo một phương nhất định, và một bên địa hình thấp, thạch học ở địa hình cao và thấp khác biệt nhau. Sự phân bậc địa hình chính là do hoạt động đứt gãy gây ra. Ngoài ra, ở ngoài thực địa ta còn gặp đới vò nhàu phân phiến, đới dăm kết, đới dập vỡ, nghiền - vụn. Đó chính là đới phá hủy kiến tạo - đứt gãy và còn nhiều biểu hiện khác c…

Địa chất y học

Title: Địa chất y họcAuthors: Lê, Thị LàiKeywords: Địa chất;Y học;Địa chất y họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 1028 - 1034URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18177Địa chất y học là một lĩnh vực khoa học đa ngành (Địa chất, Địa lý, Y học và Y sinh học), nghiên cứu tác động của các vật liệu địa chất, các quá trình địa chất lên sức khỏe con người và hệ sinh thái. Địa chất y học là một lĩnh vực khoa học năng động, là cầu nối giữa Khoa học Trái đất, Sinh Y học và Y tế cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Địa chất y học nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh, nhưng không chữa bệnh Bunnell, 2004). Trên thực tế Địa chất y học đã bắt đầu được hình thành từ thời Hippocrates, thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, khi ông nói: Nếu bạn muốn tìm hiểu về sức khỏe của một cộng đồng nào đó, bạn chỉ cần tìm hiểu chất lượng không khí họ thở, chất lượng nguồn nước sinh hoạt và môi trường nơi họ sinh sống (Hippocrates, 460-377 BC) (Orem et al., 201…

Tổ hợp đứt gãy

Title: Tổ hợp đứt gãyAuthors: Chu, Văn NgợiKeywords: Địa chất;Kiến tạo;Địa chất cấu tạo;Đứt gãy;Trầm tíchIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 565-569Abstract: Các đứt gãy trong vỏ Trái Đất phát triển thành những hệ thống nhất định và là sản phẩm của các trường lực kiến tạo cụ thể. Dưới tác động của trường lực nén ép hình thành hệ thống đứt gãy nghịch và dưới tác động của trường lực căng hình thành hệ thống đứt gãy thuận. Các đứt gãy thuận hoặc nghịch cùng hệ sẽ tạo ra các cấu tạo đặc trưng là địa hào và địa lũy. Hai cấu tạo này được hình thành vào các thời gian địa chất khác nhau và khá phổ biến ở các khu vực trên Trái ĐấtURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17993

Tội phản bội tổ quốc trong luật hình sự Việt Nam

Title: Tội phản bội tổ quốc trong luật hình sự Việt NamAuthors: Trần, Thu HằngKeywords: Luật hình sự;Tội phản bội Tổ quốc;Pháp luật Việt Nam;Tội phạmIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 20 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5699Nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề chung về tội phản bội Tổ quốc trong luật hình sự Việt Nam. Tìm hi ểu về khái niệm, ý nghĩa của việc quy định tội phản bội Tổ quốc trong pháp luật hình sự, đồng thời phân tích các quy đ ịnh của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội phạm này. Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội phản bội Tổ quốc và làm sáng tỏ thực tiễn áp dụng, nêu lên những vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử, đòi hỏi khoa học hình sự phải nghiên cứu giải quyết. Đ ề xuất các giải pháp: giải pháp phòng ngừa; chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh chống tội phản bội Tổ qu ốc; nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự đối với tội phản bội Tổ quốc; tuyên truyền …

Hóa thạch Động vật Sợi chích (Cnidaria), Động vật dạng rêu (Bryozoa)

Title: Hóa thạch Động vật Sợi chích (Cnidaria), Động vật dạng rêu (Bryozoa)Authors: Tạ, Hòa PhươngKeywords: Hóa thạch Động vật Sợi chích (Cnidaria);Động vật dạng rêu (Bryozoa)Issue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Sợi chích gồm những động vật đa bào hai lá phôi sống chủ yếu ở biển, đôi khi cũng gặp chúng trong các thuỷ vực nước ngọt. Những Sợi chích sống bám đáy được gọi là polip, số khác có cuộc sống bơi lội tự do được gọi là sứa. Hiện nay có khoảng10.000 loài Sợi chích đang sống (gồm thuỷ tức, sứa, san hô, hải quỳ) và trên 10.000 loài hoá thạch đã được phát hiện. Thân polip có hình trụ. Miệng polip dẫn tới khoang ruột, là khoang được lót bởi các tế bào nội bì. Xung quanh lỗ miệng có những râu xúc giác (xúc tu), thường tạo thành một hay vài vành râu. Sứa có dạng một cái dù, các râu xúc giác phân bố ở xung quanh, còn miệng thì ở trung tâm, phía dưới. Cơ quan tấn công và tự vệ của Sợi chích gồm những tế bào dạng gai đặc biệt (thích bào) tập trung chủ yếu ở ngoại bì các râu xúc…

Địa chất cấu tạo

Title: Địa chất cấu tạoAuthors: Trần, Thanh HảiKeywords: Nội dung khoa học hay định nghĩa Địa chất cấu tạo;Vai trò của Địa chất cấu tạoIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 515-517URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17995Địa chất cấu tạo là một môn của khoa học địa chất nghiên cứu về dạng nằm và sự phân bố không gian ba chiều của các đá và các cấu tạo; nghiên cứu các quá trình địa động lực tác động lên các đối tượng địa chất để tạo nên các cấu tạo phức tạp hơn; nghiên cứu sự liên quan giữa cấu tạo và lịch sử hình thành và biến dạng của chúng. Mục tiêu cơ bản của Địa chất cấu tạo là sử dụng các thông số hình thái của các thể địa chất quan sát được hiện nay để xác định các thông tin về lịch sử hình thành và biến dạng của chúng, từ đó xác định trường ứng suất dẫn tới sự biến dạng của đá và hình thái của thể địa chất mà ta quan sát được. Từ những hiểu biết về đặc tính của các trường ứng suất, có thể suy luận được các sự kiện địa chất quan trọng trong quá khứ, tr…