Mỏ khoáng

Title: Mỏ khoáng
Authors: Vũ, Chí Hiếu
Keywords: Mỏ khoáng (gọi tắt là “Mỏ”);Thân khoáng;Điều kiện thành tạo mỏ khoáng, thân khoáng;Các quá trình tạo quặng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: tr. 1073 - 1084
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18550
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Địa hình đáy đại dương

Epidot

Cổ Địa chất thủy văn