Mỏ khoáng

Title: Mỏ khoáng
Authors: Vũ, Chí Hiếu
Keywords: Mỏ khoáng (gọi tắt là “Mỏ”);Thân khoáng;Điều kiện thành tạo mỏ khoáng, thân khoáng;Các quá trình tạo quặng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: tr. 1073 - 1084
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18550
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đứt gãy địa chất

Định tuổi tương đối của đá

Nếp uốn