Oxit và hydroxit

Title: Oxit và hydroxit
Authors: Nguyễn, Ngọc Khôi
Keywords: Thành phần và tính chất hóa học;Cấu trúc tinh thể;Tính chất vật lý;Nguồn gốc và ứng dụng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Lớp khoáng vật oxit gồm những khoáng vật trong đó anion oxy (O2-) liên kết với một hoặc vài ion kim loại. Các khoáng vật hydroxit cũng thường được xếp chung vào lớp này; như vậy oxit và hydroxit là những hợp chất của các kim loại và á kim với oxy và hydroxil. Hiện nay đã xác định được tới 200 khoáng vật oxit và hydroxit. Chúng chiếm gần 17% trọng lượng của thạch quyển, trong đó 12,6% thuộc nhóm oxit silic, và 3,9% là các oxit và hydroxit sắt (khoảng 50 khoáng vật).
Description: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18736
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đứt gãy địa chất

Định tuổi tương đối của đá

Nếp uốn