Oxit và hydroxit

Title: Oxit và hydroxit
Authors: Nguyễn, Ngọc Khôi
Keywords: Thành phần và tính chất hóa học;Cấu trúc tinh thể;Tính chất vật lý;Nguồn gốc và ứng dụng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Lớp khoáng vật oxit gồm những khoáng vật trong đó anion oxy (O2-) liên kết với một hoặc vài ion kim loại. Các khoáng vật hydroxit cũng thường được xếp chung vào lớp này; như vậy oxit và hydroxit là những hợp chất của các kim loại và á kim với oxy và hydroxil. Hiện nay đã xác định được tới 200 khoáng vật oxit và hydroxit. Chúng chiếm gần 17% trọng lượng của thạch quyển, trong đó 12,6% thuộc nhóm oxit silic, và 3,9% là các oxit và hydroxit sắt (khoảng 50 khoáng vật).
Description: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18736
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Địa hình đáy đại dương

Epidot

Cổ Địa chất thủy văn