Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận của thành phố Hà Nội trong giai đoạn

Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận của thành phố Hà Nội trong giai đoạn
Authors: Lưu, Tiến Minh
Keywords: Chính quyền cấp quận;Hà Nội;Luật hành chính;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 125 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16186
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đứt gãy địa chất

Định tuổi tương đối của đá

Nếp uốn