Smith William (1769-1839)

Title: Smith William (1769-1839)
Authors: Fontaine, Henri
Keywords: Tiểu sử;Đóng góp khoa học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nhân vật nước Anh, tự học để đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm của một kỹ sư công
 chính trước khi thiên về địa chất và được xem là nhà sáng tạo ra ngành địa tầng.
Description: tr. 2189-2190
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19517

Bài đăng phổ biến từ blog này

Địa hình đáy đại dương

Định tuổi tương đối của đá

Đứt gãy địa chất