Nguyên tố tự sinh

Title: Nguyên tố tự sinh
Authors: Nguyễn, Ngọc Khôi
Keywords: Đặc điểm chung;Nguồn gốc và phân bố;Các nguyên tố tự sinh ở Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Có một số các nguyên tố trong Bảng hệ thống tuần hoàn tồn tại dưới dạng nguyên tố trong
 tự nhiên và được gọi là các nguyên tố tự sinh. Đó là các nguyên tố quen thuộc dùng để đúc
 tiền như đồng, bạc và vàng, cho đến các kim loại có hoạt tính khá mạnh như sắt, kẽm và
cả nhôm. Các khoáng vật nguyên tố tự sinh tồn tại dưới dạng không liên kết, với cấu trúc
 khoáng vật rõ ràng. Lớp nguyên tố tự sinh bao gồm các nguyên tố kim loại và các liên kim
 loại (intermetallic), các nguyên tố bán kim và phi kim [B. 1]. Một số tác giả còn xếp các hợp
 kim tự nhiên, các hợp chất phosphur, silicur và carbur vào lớp khoáng vật này.
Description: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18721

Bài đăng phổ biến từ blog này

Địa hình đáy đại dương

Định tuổi tương đối của đá

Đứt gãy địa chất