Các đới phá hủy

Title: Các đới phá hủy
Authors: Chu, Văn Ngợi
Keywords: Địa chất;Trầm tích;Kiến tạo;Đới phá hủy
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 570-576
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17984
Thạch quyển Trái Đất được phân ra 7 mảng chính và 7 mảng phụ. Các mảng vận động tương đối với nhau theo 3 kiểu: hội tụ, phân kỳ và chuyển dạng. Quá trình vận động của các mảng đã tạo ra các đới phá hủy cỡ hành tinh đó là các đới hút chìm, các đới đụng độ, các đới tách giãn đáy đại dương. Mỗi một kiểu đới phá hủy được đặc trưng bởi bối cảnh kiến tạo riêng, thể hiện qua cơ chế vận động, tổ hợp thạch kiến tạo, đặc điểm hình thái cấu tạo, biến chất và tính địa chấn. Ngoài các đới phá hủy cỡ hành tinh, trong nội mảng hoặc dọc theo rìa ranh giới mảng còn phát triển các đới phá hủy có nguồn gốc gắn liền với hoạt động của các hệ đứt gãy sâu. Các đứt gãy sâu trong nội mảng là ranh giới giữa các địa khối. Các đứt gãy sâu được coi như các thể địa chất khi xen các đới biến chất biến vị lộ trên bề mặt có quan hệ nguồn gốc với chúng. Các đới phá hủy có nguồn gốc như vậy bao gồm các đới sau: 1. Đới nứt nẻ 2. Đới dập vỡ 3. Đới đứt gãy 4. Đới vò nhàu 5. Đới xiết trượt.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Địa hình đáy đại dương

Định tuổi tương đối của đá

Đứt gãy địa chất